Uurrooster

Uurrooster, activiteiten en vakantie

Uurrooster

Elke leerling volgt twee lesdagen van in totaal 15u:

  • 6u Project Algemene Vorming
  • 2u Engels
  • 7u praktijk in gekozen opleiding

De overige dagen van de week zijn ingevuld met de component werkplekleren (tewerkstelling, brug-, voor- of persoonlijk ontwikkelingstraject).

Een lesdag in Vilvoorde start om 8u30 en eindigt om 15u30 of om 16u20.

Een lesdag in Anderlecht start op dinsdag en donderdag om 9u10 en eindigt om 16u10.

Een lesdag in Anderlecht start op vrijdag om 8u20 en eindigt op 16u10.

De leerlingen uit de opleiding kermismedewerker en kermiswerker volgen een afwijkend programma. Van 5 oktober 2015 tot 4 maart 2016 volgen zij 30u les verspreid over 4 dagen. Hun lesweek begint  van maandag  om 10u20 en eindigt op donderdag om 16u20.

Telaatkomers. Te laat komen stoort de les. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken. Als je toch te laat komt, verwittig je de school op nummer 02/251.41.87 of 0478/74.39.10 voor Campus Vilvoorde en 0471/50 98 76 voor campus Anderlecht. Vervolgens meld je je op het secretariaat voor je naar de klas gaat.

Extramurosactiviteiten (verplichte aanwezigheid)

Sportdag Kermis:  2 februari 2016
Sportdag ma-di groep: 21 maart 2016
Sportdag do-vr groep: 25 maart 2016
Meerdaagse schooluitstap: 25-26- 27 mei 2015

Verlofdagen (deze vakantieregeling geldt enkel voor de schooldagen. Voor de werkcomponent kan een afwijkende regeling gelden).

Herfstvakantie: 2 november tot en met 8 november 2015
Wapenstilstand: 11 november 2015
Facultatieve verlofdag: 27 november 2015
Kerstvakantie: 21 december 2015 tot en met 3 januari 2016
Krokusvakantie: 8 februari 2016 tot en met 14 februari 2016
Paasvakantie: 28 maart 2016 tot en met 10 april 2016
Pedagogische studiedag: 18 april 2016
Dag van de arbeid: 1 mei 2016
O.H.Hemelvaart: 5 en 6 mei 2016
Pinkstermaandag: 16 mei 2016