Uurrooster

Uurrooster, activiteiten en vakantie

Uurrooster

Elke leerling volgt twee lesdagen van in totaal 15u:

  • 4u Project Algemene Vorming
  • 2u Engels
  • 2u Wetenschappen - Wiskunde - Aardrijkskunde - Stem
  • 2u Nederlands
  • 5u praktijk in gekozen opleiding

De overige dagen van de week zijn ingevuld met de component werkplekleren.

In de derde graad heb je 5u praktijk en 10u algemene vorming.

Een lesdag in Vilvoorde start om 8u30 en eindigt om 15u30 of om 16u20.

Een lesdag in Anderlecht start om 8u20 of 8u40 en eindigt om 15u10, 16u10 of 16.20u.

Telaatkomers. Te laat komen stoort de les. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken. Als je toch te laat komt, verwittig je de school op nummer 02/251.41.87 voor Campus Vilvoorde en  voor campus 02/526.51.70 Anderlecht.