GO! Scholengroep Brussel

Scholengroep Brussel groepeert 26 basisscholen, 12 secundaire scholen, 2 instellingen voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenenonderwijs, een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs, 5 instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, een autonoom internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Onze organisatie maakt deel uit van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! onderscheidt zich van de andere onderwijsnetten doordat het zich uitdrukkelijk profileert als neutraal en pluralistisch. 

Het verstrekken van neutraal onderwijs in een pluralistische omgeving vormt dan ook het meest fundamentele uitgangspunt van het Pedagogisch Project van het GO! (PPGO). 

Alle personeelsleden ondertekenen de neutraliteitsverklaring en de gehechtheidsverklaring.

 

scholengroep-brussel