Financiële voordelen

STARTBAANOVEREENKOMST

Een jongere deeltijds onderwijs komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst.

Elke werkgever (verplicht tot startbanen of niet) kan een RSZ-vermindering aanvragen.

Leerlingen zijn dan slechts aan een paar sociale zekerheidstakken onderworpen.

EUROPEES SOCIAAL FONDS (E.S.F)

Het Europees Sociaal Fonds geeft aan bedrijven, die jongeren uit het deeltijds onderwijs in dienst hebben, een subsidie.

Voorwaarden :

  • de opleiding op het bedrijf en in het deeltijds onderwijs moet op elkaar afgestemd zijn, men noemt dit een 'alternerende opleiding'
  • minimum een halftijdse overeenkomst : minstens 18 uren /week
  • de jongere moet deeltijds leerplichtig zijn of ingeschreven zijn tijdens de leerplicht

START- EN STAGEBONUS

Het betreft een maatregel die de Federale regering in het kader van het Generatiepact genomen heeft om de tewerkstelling van jongeren te bevorderen.

Deze maatregel richt zich tot werkgevers die jongeren, die nog geen 18 jaar zijn en voldoen aan de deeltijdse leerplicht en een alternerende opleiding volgen, willen opleiden.

De stagebonus is een premie van € 500 (€750) toegekend aan de werkgever.