Algemeenheden

ARBEIDSDUUR

Jongeren die deeltijds onderwijs volgen, krijgen per week 15 uur les. Daarnaast kunnen zij per week maximum 24 uur en minimum 13 uur tewerkgesteld worden met één van hieronder vernoemde contracten. Zo komen deze jongeren aan een voltijds uurrooster.

ALGEMEEN ARBEIDSREGLEMENT

Het algemeen arbeidsreglement van het bedrijf is ook van toepassing op de jongere die er tewerkgesteld wordt.

VERZEKERING

De werknemers die onder de sociale zekerheid van loontrekkenden vallen, zijn inzake arbeidsongevallen gedekt door de verzekering van het bedrijf. Dus ook jongeren deeltijds onderwijs vallen onder de verzekering van het bedrijf tijdens de dagen dat ze er tewerkgesteld zijn. De schooldagen worden uiteraard gedekt door de schoolverzekering.

HANDTEKENINGEN

Wie ondertekent het contract? Uiteraard wordt het contract ondertekend door de werkgever en werknemer. Maar voor minderjarige jongeren is het verplicht dat ook een wettelijke vertegenwoordiger mee het contract ondertekent.