POT

POT of  Persoonlijk Ontwikkelingstraject

Het werkplekleren of het geheel van ‘leren en werken’ kan vervangen worden door een POT. In dit geval is er geenarbeidsdeelname maar krijg je een intensieve individuele begeleiding. Deze wordt georganiseerd door een Centrum voor Deeltijdse Vorming. Via individuele begeleiding en aangepaste activiteiten probeert men je zelfredzaamheid en je maatschappelijk functioneren te verhogen. Je krijgt ook  een voorbereiding op de arbeidsgerichte trajecten.