Werkplekleren

Werkplekleren

Als leerling volg je 2 dagen les bij Castor. De drie andere weekdagen worden ingevuld door werkplekleren. In overleg met jou en je ouders beslist het centrum over de invulling hiervan. 

De verschillende mogelijkheden zijn:

  • POT of  Persoonlijk Ontwikkelingstraject
  • Voortraject
  • Brugproject
  • Arbeidsdeelname