Contracten

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Tijdens een schooljaar werkt een leerling in een duale opleiding 20 uur of meer op de reële werkplek.

De leerling krijgt een leervergoeding die een percentage is van het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI). Er zijn 3 scenario’s, afhankelijk van de competenties en ervaring van de leerling:

  • 29% van het GGMMI = €444,3 per maand
  • 32% van het GGMMI = €490,30 per maand
  • 34.5% van het GGMMI = € 528,60 per maand

De leerling heeft recht op 20 onbetaalde vakantiedagen, die aangevuld kunnen worden met 20 wettelijk betaalde vakantiedagen. De leerling bouwt de betaalde vakantiedagen op op basis van de tewerkstelling in het voorgaande jaar.

De leerling mag geen vakantiewerk doen, ook niet in de vakantie die volgt op het afronden van een opleiding.

DEELTIJDS ARBEIDSCONTRACT (DAC)

Dit is een deeltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Alle ondernemingen komen in aanmerking. Deze arbeid geeft recht op een minimumloon, afhankelijk van de sector van tewerkstelling en van de leeftijd.

Verder gelden dezelfde rechten en plichten dan voor elke andere werknemer binnen de onderneming.

Op de lonen is een RSZ-vermindering en in sommige gevallen een premie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) of een premie vanuit het sectorfonds.