Informatie werkgever

Stap als onderneming mee in Leren & Werken!

Voordelen:

Welke voordelen biedt een werkleerplek jouw onderneming?

 • Je ontdekt, ontwikkelt en versterkt waardevolle competenties in je bedrijf
 • Je speelt in op veranderende noden en blijft up-to-date
 • Je vindt potentiële medewerkers
 • Je versterkt de leercultuur in je onderneming en werkt aan de competenties van je medewerkers (zoals de mentoren)

Wil je als onderneming een werkplek voor een bepaalde opleiding aanbieden? Dan heb je daar een erkenning voor nodig. Vraag die aan vóór je afspraken maakt met een school of een leerling.

Je onderneming komt in aanmerking voor een erkenning als je:

 • De juiste bedrijfsuitrusting hebt om de opleiding op de werkplek aan te bieden
 • Voldoende financiële draagkracht hebt om de continuïteit van je onderneming te garanderen
 • Geen veroordelingen hebt opgelopen die de continuïteit van je bedrijf in gevaar brengen of die ervoor zorgen dat je onderneming geen goede leeromgeving is
 • Je een mentor in je bedrijf aanstelt die:
  • Van onberispelijk gedrag is
  • Minstens 25 jaar oud is
  • Minstens 5 jaar ervaring heeft in het beroep

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/stap-als-onderneming-mee-in-duaal-leren

De Overeenkomst Alternerende Opleiding

De Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) is een overeenkomst die wordt gesloten tussen drie partijen, namelijk de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker.

De OAO omvat zowel het les- als het werkplekgedeelte. De beide delen vormen samen een voltijdse overeenkomst. De arbeidsduur van deze overeenkomst is gelijk aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op je onderneming. De leerling wordt minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) op de werkplek opgeleid.

De OAO is een overeenkomst van bepaalde duur en mag niet langer lopen dan de duur van de alternerende opleiding. De duur van de opleiding hangt af van het aan te leren beroep en bedraagt meestal 1 tot 3 jaar. Tijdens deze periode moeten de competenties van de opleiding aangeleerd worden. In het opleidingsplan wordt vastgelegd welke competenties op de werkplek aangeleerd zullen worden en welke in de lessen aan bod zullen komen. Het opleidingsplan vormt een verplichte bijlage bij de overeenkomst.

Het hoofddoel van de OAO is het aanleren van een beroep. Daarom betaalt de onderneming aan de leerling geen loon, maar een maandelijkse leervergoeding. Het exacte bedrag van de vergoeding hangt onder andere af van het opleidingsjaar van de leerling, maar bedraagt maximaal 549,90 euro per maand.

Als werkgever heb je bij het afsluiten van een OAO een aantal sociale verplichtingen.

De OAO wordt opgesteld volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering. Je mag de leerling pas opleiden op de werkplek als je hiervoor erkend bent en van zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is. Je moet ook een kopie van de overeenkomst bezorgen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.

Het uurrooster en de bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

De uitvoering van de overeenkomst wordt geschorst tijdens de schoolvakantieweken. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken en kan de leerling toch worden opgeleid tijdens schoolvakantieweken. In dat geval wordt de afwijkende regeling opgenomen in een bijlage bij deze overeenkomst.

Je mag de leerling pas opleiden op de werkplek als je hiervoor erkend bent en van zodra de overeenkomst ondertekend en gestart is. Je moet ook een kopie van de overeenkomst bezorgen aan het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen.

Bron: https://www.syntravlaanderen.be/overeenkomst-alternerende-opleiding