Reguliere tewerkstelling

Als je de juiste attitudes hebt om te gaan werken zoals op tijd komen, inzet, leiding aanvaarden... kan dit gaan om een gewone tewerkstelling met een loon of een leervergoeding. Castor beslist in overleg met jou hoe dit wordt ingevuld.