Werkplekleren

Werkplekleren

Als leerling volg je 2 dagen les bij Castor. De drie andere weekdagen worden ingevuld door werkplekleren. In overleg met jou en je ouders beslist het centrum over de invulling hiervan. 

De verschillende mogelijkheden zijn:

  • Aanloopfase vorming
  • Aanloopfase tewerkstelling
  • Intensieve begeleiding alternerend leren (IBAL)
  • Socio- pofessionele inschakeling alternerend leren
  • Reguliere tewerkstelling
  • Taalkot