Voltijds engagement

Voltijds engagement

Vergis je niet: de term ’deeltijds onderwijs’ betekent niet dat je enkel 2 dagen naar school mag komen en de andere thuis kan zitten. Sinds 2008 geldt er een voltijds engagement voor elke leerling. Dit betekent dat iedereen minstens 28u per week een programma heeft waar hij onderwijs en werk combineert.

Voltijds engagementEen week ziet er als volgt uit:
2 dagen les bij Castor, centrum voor leren en werken

  • 5u Project Algemene Vorming
  • 2u Engels
  • 8u praktijk in gekozen opleiding

3 dagen ‘werkplekleren’ , minimum 13u per week. Als deeltijds werken om de één of andere reden nog niet mogelijk is, worden er alternatieven voorzien. 

In overleg met jou en je ouders beslist het centrum over de wijze van invulling van de arbeidsdeelname. Je kan, na het overleg, de invulling die het centrum voorstelt niet weigeren.  Bij inschrijving teken je hierover een akkoord.

Pakket leren

Dit pakket bestaat uit 15 les op Castor. Meestal volg je dan 5u PAV, 2u Engels en 8u BGV. De klassenraad kan er echter altijd over beslissen om je een ander programma te laten volgen zoals een NAFT,...

Pakket werken

Wie werkt zal in overleg met zijn werkgever een werkrooster hebben van minimum 13 uur. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ook op zaterdag moet werken. Wie niet werkt, kan nooit zomaar thuisblijven. Je krijgt minimum een werkpakket van 13u bovenop je lespakket.