School met visie en zorg

School met visie en zorgCastor, een school met visie

Castor begeleidt jongeren via een individueel leertraject naar een plaats op de arbeidsmarkt en de integratie in de maatschappij. Als centrum willen we jongeren leren geloven in eigen talenten. Hiervoor wordt een kwaliteitsvolle screening en inschaling voorzien. Ouders en jongeren willen we goed informeren over het individueel traject van de jongere.

We streven daarbij naar een voltijdse invulling op maat van de jongere, wat moet leiden tot een studiebekrachtiging.

Castor, een zorgzame school

Aangezien we een Centrum Leren en Werken zijn, brengen leerlingen maar 2 dagen op ons centrum door. Toch vinden we het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school. Castor wil iedereen een positieve, onthalende en stimulerende leeromgeving aanbieden. We streven ernaar dat elke leerling zijn plaats vindt op school, zich thuis voelt en zich kan ontplooien.

Castor is een kleine school waar iedereen elkaar snel kent. Leerkrachten en begeleiders kennen je persoonlijk en volgen je traject op de voet.