Attesteringen en certificaten

Attesteringen en certificaten

Attesteringen en certificatenOp Castor kan je de volgende getuigschriften en diploma's, die gelijkwaardig zijn aan die van het voltijds secundair onderwijs, behalen:

  • het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs
  • het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad
  • het diploma secundair onderwijs.

Om dit te behalen moet je als leerling ook:

  • minstens één certificaat bezitten, en
  • tenminste dezelfde studieduur opbouwen als in het voltijds secundair onderwijs.

Wie zich als zelfstandige wil vestigen, kan ervoor kiezen om als deel van de opleiding het getuigschrift over de basiskennis van bedrijfsbeheer te behalen.   

Een leerling die een module of opleiding niet of niet met vrucht beëindigt, ontvangt een attest van verworven competenties.Ook een jongere die een persoonlijk ontwikkelingstraject heeft gevolgd, krijgt een attest van verworven competenties.

Onze opleidingen worden ofwel lineair ofwel modulair  georganiseerd.

Lineair betekent:
De opleidingen starten bij het begin van het schooljaar en lopen over 1 of meerdere schooljaren. Eind juni volgt de evaluatie met de bijhorende attestering.

 

Modulair betekent:
Attesteringen en certificatenElke opleiding bestaat uit verschillende modules. Elke module is een mooi afgerond deel van een opleiding. Elke module kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over 1 of meerdere schooljaren. De evaluatie van een module/ van een opleiding kan bijgevolg ook gebeuren op elk ogenblik van het schooljaar. Sommige modules zijn onafhankelijk van elkaar, andere modules moeten in een bepaalde volgorde doorlopen worden (sequentieel).
Het bijzondere aan het modulaire systeem is dat je tussentijds  kan slagen in modules (deelcertificaat) . Dan krijg je meteen een geldig bewijs dat je een onderdeel van het beroep beheerst. Als je met succes alle modules uit het opleidingstraject hebt doorlopen krijg je het certificaat  van de beroepsopleiding. Dit certificaat wordt erkend door de bedrijfswereld. Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding, dus ook tijdens het schooljaar, een aantal keer beloond kan worden voor een afgewerkt leerpakket.